Contemporary Verse – Unheard Prayer

Spread the love

The following poem is presented both in English and collaboratively translated into Swedish for a publication. This is original work by Ben Cook

Hush, come quietly by
For now the mice are praying
With tiny hearts aglow in the final, dying flicker
Of a single candle left to burn.
Hush, come quietly by
For now the walls resound
With tiny tongues and the faintest echoes of the past
As each extols their maker.
Hush, come quietly by
For as the candle gasps,
Its last light upon the altar leaves a shadow
Of a final, hopeful prayer.


Swedish translation: Tyst Bön

Hysch, kom förbi i tystnad,
För nu är mössens bönetid.
Deras små hjärtan glödande i den sista döende lågan
Av ett ensamt ljus som lämnats att brinna.
Hysch, kom förbi i tystnad,
För nu genljuder väggarna
Av små röster och avlägsna ekon av gångna tider,
När var och en prisar sin skapare.
Hysch, kom förbi i tystnad,
För när ljuset flämtar
Kastas en skugga på altaret
Av en sista, hoppfull bön

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *